Popioły i CierniePowrót do fanzone

Popioły i Ciernie
Część I : Upadek

[Akt I: Pytania]
Śpij, z mamoną sypiaj
Śnij, głowę popiołem zasypuj
Bierz, co Ci się należy
Wiesz, kto w Niego wierzy
Idź, klękaj przed tym
Idź, który wybrał właśnie Ciebie

Ref.
Co zrobiłeś z Bogiem Twym? ( co zrobiłeś…)
Czemu cierpi dziś Twój syn?
Czemuż winna żona Twa
By znów ją bić?

Słuchaj kmiocie uważnie
Nie ocenia się przeważnie
Ludzi powierzchownie
Tym bardziej gdy sam wiedziesz byt
Bez głębszych doznań

Tak bardzo brzydzi mnie Twój grzech
Twój pusty łgarza śmiech
By wznieść się ponad swe winy
wiele trzeba mieć
dojrzałości i siły
wiele w sobie mieć

Ref.
Co zrobiłeś z wiarą Twą?
Czemu szerzysz wokół zło?
Po cóż na pokaz zbroić się
W ognisty archanioła miecz?

[Akt II: Odpowiedzi]

(Co zrobiłeś z Bogiem Twym ?)
Imię Jego lżyłem na daremno
Widziałem tylko ciemność
(Co zrobiłeś z wiarą Twą?)
W serca innych ciernie wbijałem
A z każdym ciosem garść wiary zatracałem

Odgłosy rydwanów
Sypane popiołem w nich głowy
w koronie ciernie kolejne
a grzechy przemilczane zupełnie

Część II : Zamyślenie
[instrumental]

Część III: …i odpuść nam nasze winy…

Woźnico Światła
gorliwy
ocal dusze tych
Którzy drogę swą
zagubili

I odpuść nam
nasze winy
Ocal dusze tych
Którzy w zawziętości
Bez słowa, bez namysłu
Znów się oddalili

W powierzchowności
Się zatracili
Zatracili się znów

Ref.
Odgłosy rydwanów
Sypany wciąż popiół na głowy
w koronie ciernie kolejne
a grzechy przemilczane zupełnie

a grzechy przemilczane zupełnie